QR Menu – Gọi Món Tại Bàn Và Hệ Thống POS Chuyển Biệt Dành Cho Nhà Hàng

Quét mã thực đơn tại bàn, gọi món liên kết đến POS. Hệ thống chuyên biệt dành riêng cho nhà hàng của bạn.

XEM DEMO

Tạo Menu Qrcode

Tính năng này cho phép các nhà hàng tạo thực đơn điện tử dưới dạng mã QR.

Nhà hàng có thể nhập các món trong thực đơn, mô tả, giá cả và có thể cả hình ảnh vào hệ thống.

Hệ thống tạo mã QR cho từng bàn hoặc toàn bộ nhà hàng.

Hệ thống đặt bàn không tiếp xúc

Khách hàng có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để quét mã QR trên bàn, để mở menu điện tử.

Menu điện tử cho phép khách hàng duyệt qua các danh mục, chọn lựa và đặt món trực tiếp từ thiết bị của họ.

Đơn đặt được gửi đến nhà bếp hoặc quầy bar, giảm nhu cầu về menu truyền thống, phiếu gọi món bằng giấy và nhân viên phục vụ.

Tích hợp POST nhà nhàng

Tích hợp với hệ thống POS của nhà hàng đảm bảo rằng các đơn hàng đặt qua hệ thống xử lý nhanh chóng đồng bộ.

Hệ thống POS cũng có thể xử lý việc xử lý thanh toán, cho phép khách hàng thanh toán qua ứng dụng hoặc các phương thức khác.