Bảng giá tên miền

Tên miền Đăng ký mới Gia hạn Chuyển về Fast Việt
.com 341,000đ 341,000đ 316,000đ Đăng ký
.org 355,300đ 355,300đ 330,300đ Đăng ký
.jp 1,903,000đ 1,903,000đ 1,878,000đ Đăng ký
.name 567,600đ 567,600đ 542,600đ Đăng ký
.asia 370,700đ 370,700đ 345,700đ Đăng ký
.me 627,000đ 627,000đ 602,000đ Đăng ký
.bz 671,000đ 671,000đ 646,000đ Đăng ký
.ws 1,124,200đ 1,124,200đ 1,099,200đ Đăng ký
.cc 748,000đ 748,000đ 723,000đ Đăng ký
.co 951,500đ 951,500đ 926,500đ Đăng ký
.tw 968,000đ 968,000đ 943,000đ Đăng ký
.tv 896,500đ 896,500đ 871,500đ Đăng ký
.eu 649,000đ 649,000đ 624,000đ Đăng ký
.vc 990,000đ 990,000đ 965,000đ Đăng ký
.sc 2,860,000đ 2,860,000đ 2,835,000đ Đăng ký
.be 418,000đ 418,000đ 393,000đ Đăng ký
.mn 1,210,000đ 1,210,000đ 1,185,000đ Đăng ký
.hn 2,297,900đ 2,297,900đ 2,272,900đ Đăng ký
.so 1,771,000đ 1,771,000đ 1,746,000đ Đăng ký
.xxx 2,915,000đ 2,915,000đ 2,890,000đ Đăng ký
.vn 427,000đ 427,000đ 402,000đ Đăng ký
.com.vn 327,000đ 327,000đ 302,000đ Đăng ký
.name.vn 35,400đ 35,400đ 10,400đ Đăng ký
.org.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.in 544,500đ 544,500đ 519,500đ Đăng ký
.net 404,800đ 404,800đ 379,800đ Đăng ký
.biz 526,900đ 526,900đ 501,900đ Đăng ký
.info 608,300đ 608,300đ 583,300đ Đăng ký
.us 242,000đ 242,000đ 217,000đ Đăng ký
.mobi 757,900đ 757,900đ 732,900đ Đăng ký
.la 1,749,000đ 1,749,000đ 1,724,000đ Đăng ký
.net.vn 327,000đ 327,000đ 302,000đ Đăng ký
.biz.vn 327,000đ 327,000đ 302,000đ Đăng ký
.info.vn 65,400đ 65,400đ 40,400đ Đăng ký
.gov.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.edu.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.pro.vn 65,400đ 65,400đ 40,400đ Đăng ký
.health.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.ac.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.angiang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.bacgiang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.backan.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.baclieu.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.bacninh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.baria-vungtau.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.bentre.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.binhdinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.binhduong.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.binhphuoc.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.binhthuan.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.camau.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.cantho.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.caobang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.daklak.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.daknong.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.danang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.dienbien.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.dongnai.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.dongthap.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.gialai.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.hagiang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.haiduong.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.haiphong.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.hanam.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.hanoi.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.hatinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.haugiang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.hoabinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.hungyen.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.khanhhoa.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.kiengiang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.kontum.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.laichau.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.lamdong.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.langson.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.laocai.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.longan.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.namdinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.nghean.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.ninhbinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.ninhthuan.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.phutho.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.phuyen.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.quangbinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.quangnam.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.quangngai.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.quangninh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.quangtri.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.soctrang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.sonla.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.tayninh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.thaibinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.thainguyen.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.thanhhoa.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.thanhphohochiminh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.thuathienhue.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.tiengiang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.travinh.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.tuyenquang.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.vinhlong.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.vinhphuc.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.yenbai.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.com.co 478,500đ 478,500đ 453,500đ Đăng ký
.nom.co 478,500đ 478,500đ 453,500đ Đăng ký
.net.co 478,500đ 478,500đ 453,500đ Đăng ký
.bike 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.clothing 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.guru 1,188,000đ 1,188,000đ 1,163,000đ Đăng ký
.holdings 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.plumbing 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.singles 885,500đ 885,500đ 860,500đ Đăng ký
.ventures 1,395,900đ 1,395,900đ 1,370,900đ Đăng ký
.camera 1,463,000đ 1,463,000đ 1,438,000đ Đăng ký
.equipment 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.estate 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.gallery 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.graphics 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.lighting 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.photography 924,000đ 924,000đ 899,000đ Đăng ký
.contractors 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.land 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.technology 921,800đ 921,800đ 896,800đ Đăng ký
.construction 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.directory 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.kitchen 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.today 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.diamonds 1,395,900đ 1,395,900đ 1,370,900đ Đăng ký
.enterprises 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.tips 830,500đ 830,500đ 805,500đ Đăng ký
.voyage 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.company 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.center 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.link 297,000đ 297,000đ 272,000đ Đăng ký
.nagoya 504,900đ 504,900đ 479,900đ Đăng ký
.club 451,000đ 451,000đ 426,000đ Đăng ký
.blue 564,300đ 564,300đ 539,300đ Đăng ký
.pink 564,300đ 564,300đ 539,300đ Đăng ký
.red 564,300đ 564,300đ 539,300đ Đăng ký
.kim 564,300đ 564,300đ 539,300đ Đăng ký
.support 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.email 935,000đ 935,000đ 910,000đ Đăng ký
.solutions 921,800đ 921,800đ 896,800đ Đăng ký
.photos 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.management 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.systems 830,500đ 830,500đ 805,500đ Đăng ký
.education 1,001,000đ 1,001,000đ 976,000đ Đăng ký
.institute 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.international 921,800đ 921,800đ 896,800đ Đăng ký
.agency 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.supplies 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.supply 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.report 613,800đ 613,800đ 588,800đ Đăng ký
.pics 731,500đ 731,500đ 706,500đ Đăng ký
.rentals 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.vacations 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.training 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.builders 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.shoes 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.domains 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.cab 750,200đ 750,200đ 725,200đ Đăng ký
.computer 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.academy 910,800đ 910,800đ 885,800đ Đăng ký
.repair 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.camp 1,395,900đ 1,395,900đ 1,370,900đ Đăng ký
.coffee 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.house 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.florist 852,500đ 852,500đ 827,500đ Đăng ký
.solar 1,476,200đ 1,476,200đ 1,451,200đ Đăng ký
.bargains 1,237,500đ 1,237,500đ 1,212,500đ Đăng ký
.boutique 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.cheap 1,237,500đ 1,237,500đ 1,212,500đ Đăng ký
.farm 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.gift 698,500đ 698,500đ 673,500đ Đăng ký
.guitars 3,524,400đ 3,524,400đ 3,499,400đ Đăng ký
.marketing 1,006,500đ 1,006,500đ 981,500đ Đăng ký
.photo 768,350đ 768,350đ 743,350đ Đăng ký
.sexy 87,205,800đ 87,205,800đ 87,180,800đ Đăng ký
.tattoo 1,122,000đ 1,122,000đ 1,097,000đ Đăng ký
.watch 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.zone 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.works 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.properties 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.events 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.productions 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.cards 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.catering 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.cleaning 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.community 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.tools 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.industries 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.parts 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.vision 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.fish 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.services 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.blackfriday 3,524,400đ 3,524,400đ 3,499,400đ Đăng ký
.rest 955,900đ 955,900đ 930,900đ Đăng ký
.wiki 968,000đ 968,000đ 943,000đ Đăng ký
.ink 968,000đ 968,000đ 943,000đ Đăng ký
.careers 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.recipes 1,705,000đ 1,705,000đ 1,680,000đ Đăng ký
.limo 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.codes 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.cool 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.holiday 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.viajes 1,611,500đ 1,611,500đ 1,586,500đ Đăng ký
.expert 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.cruises 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.flights 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.villas 1,688,500đ 1,688,500đ 1,663,500đ Đăng ký
.tienda 1,683,000đ 1,683,000đ 1,658,000đ Đăng ký
.condos 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.maison 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.dating 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.partners 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.bar 2,035,000đ 2,035,000đ 2,010,000đ Đăng ký
.ceo 2,644,400đ 2,644,400đ 2,619,400đ Đăng ký
.black 1,512,500đ 1,512,500đ 1,487,500đ Đăng ký
.exposed 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.in.net 308,000đ 308,000đ 283,000đ Đăng ký
.am 2,112,000đ 2,112,000đ 2,087,000đ Đăng ký
.jpn.com 308,000đ 308,000đ 283,000đ Đăng ký
.glass 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.exchange 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.gripe 761,200đ 761,200đ 736,200đ Đăng ký
.cz 456,500đ 456,500đ 431,500đ Đăng ký
.rich 66,000,000đ 66,000,000đ 65,975,000đ Đăng ký
.webcam 739,200đ 739,200đ 714,200đ Đăng ký
.trade 739,200đ 739,200đ 714,200đ Đăng ký
.bid 731,500đ 731,500đ 706,500đ Đăng ký
.pw 632,500đ 632,500đ 607,500đ Đăng ký
.foundation 761,200đ 761,200đ 736,200đ Đăng ký
.jp.net 390,500đ 390,500đ 365,500đ Đăng ký
.christmas 1,518,000đ 1,518,000đ 1,493,000đ Đăng ký
.tokyo 504,900đ 504,900đ 479,900đ Đăng ký
.yokohama 504,900đ 504,900đ 479,900đ Đăng ký
.okinawa 280,500đ 280,500đ 255,500đ Đăng ký
.xyz 370,700đ 370,700đ 345,700đ Đăng ký
.mx 1,430,000đ 1,430,000đ 1,405,000đ Đăng ký
.tel 352,000đ 352,000đ 327,000đ Đăng ký
.vodka 957,000đ 957,000đ 932,000đ Đăng ký
.rodeo 709,500đ 709,500đ 684,500đ Đăng ký
.republican 935,000đ 935,000đ 910,000đ Đăng ký
 .vet 1,188,000đ 1,188,000đ 1,163,000đ Đăng ký
.horse 957,000đ 957,000đ 932,000đ Đăng ký
.fishing 957,000đ 957,000đ 932,000đ Đăng ký
.country 741,400đ 741,400đ 716,400đ Đăng ký
.cooking 957,000đ 957,000đ 932,000đ Đăng ký
.care 1,188,000đ 1,188,000đ 1,163,000đ Đăng ký
.fail 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.town 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.toys 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.kaufen 852,500đ 852,500đ 827,500đ Đăng ký
.media 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.associates 995,500đ 995,500đ 970,500đ Đăng ký
.deals 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.cash 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.discount 761,200đ 761,200đ 736,200đ Đăng ký
.fitness 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.digital 1,188,000đ 1,188,000đ 1,163,000đ Đăng ký
.church 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.life 887,700đ 887,700đ 862,700đ Đăng ký
.guide 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.surf 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.beer 957,000đ 957,000đ 932,000đ Đăng ký
.direct 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.website 792,000đ 792,000đ 767,000đ Đăng ký
.juegos 10,692,000đ 10,692,000đ 10,667,000đ Đăng ký
.audio 3,610,200đ 3,610,200đ 3,585,200đ Đăng ký
.hiphop 3,190,000đ 3,190,000đ 3,165,000đ Đăng ký
.clinic 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.dental 1,705,000đ 1,705,000đ 1,680,000đ Đăng ký
.financial 1,395,900đ 1,395,900đ 1,370,900đ Đăng ký
.fund 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.investments 2,865,500đ 2,865,500đ 2,840,500đ Đăng ký
.limited 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.reisen 591,800đ 591,800đ 566,800đ Đăng ký
.surgery 1,688,500đ 1,688,500đ 1,663,500đ Đăng ký
.tax 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.university 1,661,000đ 1,661,000đ 1,636,000đ Đăng ký
.claims 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.credit 2,750,000đ 2,750,000đ 2,725,000đ Đăng ký
.creditcard 4,455,000đ 4,455,000đ 4,430,000đ Đăng ký
.gratis 591,800đ 591,800đ 566,800đ Đăng ký
.accountants 2,750,000đ 2,750,000đ 2,725,000đ Đăng ký
.finance 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.insure 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.loans 2,750,000đ 2,750,000đ 2,725,000đ Đăng ký
.host 2,761,000đ 2,761,000đ 2,736,000đ Đăng ký
.press 1,853,500đ 1,853,500đ 1,828,500đ Đăng ký
.capital 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.engineering 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.city 665,500đ 665,500đ 640,500đ Đăng ký
.onl 374,550đ 374,550đ 349,550đ Đăng ký
.global 2,101,000đ 2,101,000đ 2,076,000đ Đăng ký
.healthcare 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.gifts 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.sarl 761,200đ 761,200đ 736,200đ Đăng ký
.restaurant 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.pictures 467,500đ 467,500đ 442,500đ Đăng ký
.lease 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.furniture 3,058,000đ 3,058,000đ 3,033,000đ Đăng ký
.schule 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.hosting 10,692,000đ 10,692,000đ 10,667,000đ Đăng ký
.help 811,800đ 811,800đ 786,800đ Đăng ký
.diet 3,524,400đ 3,524,400đ 3,499,400đ Đăng ký
.click 343,200đ 343,200đ 318,200đ Đăng ký
.kiwi 1,100,000đ 1,100,000đ 1,075,000đ Đăng ký
.buzz 1,144,000đ 1,144,000đ 1,119,000đ Đăng ký
.network 803,000đ 803,000đ 778,000đ Đăng ký
.business 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.pizza 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.immo 761,200đ 761,200đ 736,200đ Đăng ký
.wtf 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.property 3,610,200đ 3,610,200đ 3,585,200đ Đăng ký
.ac 1,760,000đ 1,760,000đ 1,735,000đ Đăng ký
.cm 3,080,000đ 3,080,000đ 3,055,000đ Đăng ký
.uno 748,000đ 748,000đ 723,000đ Đăng ký
.ae.org 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.ar.com 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.br.com 1,716,000đ 1,716,000đ 1,691,000đ Đăng ký
.cn.com 968,000đ 968,000đ 943,000đ Đăng ký
.de.com 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.eu.com 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.gb.net 1,111,000đ 1,111,000đ 1,086,000đ Đăng ký
.gr.com 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.hu.com 1,111,000đ 1,111,000đ 1,086,000đ Đăng ký
.kr.com 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.no.com 1,111,000đ 1,111,000đ 1,086,000đ Đăng ký
.qc.com 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.ru.com 3,751,000đ 3,751,000đ 3,726,000đ Đăng ký
.sa.com 7,755,000đ 7,755,000đ 7,730,000đ Đăng ký
.se.com 1,074,700đ 1,074,700đ 1,049,700đ Đăng ký
.se.net 1,074,700đ 1,074,700đ 1,049,700đ Đăng ký
.uk.com 1,074,700đ 1,074,700đ 1,049,700đ Đăng ký
.uk.net 1,074,700đ 1,074,700đ 1,049,700đ Đăng ký
.us.com 869,000đ 869,000đ 844,000đ Đăng ký
.uy.com 1,716,000đ 1,716,000đ 1,691,000đ Đăng ký
.za.com 7,755,000đ 7,755,000đ 7,730,000đ Đăng ký
.gb.com 1,716,000đ 1,716,000đ 1,691,000đ Đăng ký
.space 737,000đ 737,000đ 712,000đ Đăng ký
.world 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.delivery 1,395,900đ 1,395,900đ 1,370,900đ Đăng ký
.casa 748,000đ 748,000đ 723,000đ Đăng ký
.party 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.cricket 1,776,500đ 1,776,500đ 1,751,500đ Đăng ký
.yoga 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.science 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.work 330,000đ 330,000đ 305,000đ Đăng ký
.vegas 1,474,000đ 1,474,000đ 1,449,000đ Đăng ký
.energy 3,685,000đ 3,685,000đ 3,660,000đ Đăng ký
.coach 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.legal 1,705,000đ 1,705,000đ 1,680,000đ Đăng ký
.memorial 1,357,400đ 1,357,400đ 1,332,400đ Đăng ký
.money 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.wedding 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.tires 2,695,000đ 2,695,000đ 2,670,000đ Đăng ký
.flowers 3,524,400đ 3,524,400đ 3,499,400đ Đăng ký
.fashion 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.garden 957,000đ 957,000đ 932,000đ Đăng ký
.top 192,500đ 192,500đ 167,500đ Đăng ký
.style 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.apartments 1,661,000đ 1,661,000đ 1,636,000đ Đăng ký
.bingo 1,925,000đ 1,925,000đ 1,900,000đ Đăng ký
.school 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.dance 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.ninja 764,500đ 764,500đ 739,500đ Đăng ký
.social  897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.sale 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.gives 761,200đ 761,200đ 736,200đ Đăng ký
.moda 761,200đ 761,200đ 736,200đ Đăng ký
.immobilien 682,000đ 682,000đ 657,000đ Đăng ký
.democrat 852,500đ 852,500đ 827,500đ Đăng ký
.plus 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.attorney 1,476,200đ 1,476,200đ 1,451,200đ Đăng ký
.mortgage 1,540,000đ 1,540,000đ 1,515,000đ Đăng ký
.golf 1,584,000đ 1,584,000đ 1,559,000đ Đăng ký
.tours 1,870,000đ 1,870,000đ 1,845,000đ Đăng ký
.gold 3,685,000đ 3,685,000đ 3,660,000đ Đăng ký
.hiv 6,311,800đ 6,311,800đ 6,286,800đ Đăng ký
.green 1,936,000đ 1,936,000đ 1,911,000đ Đăng ký
.fit 880,000đ 880,000đ 855,000đ Đăng ký
.casino 4,345,000đ 4,345,000đ 4,320,000đ Đăng ký
.chat 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.football 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.rip 555,500đ 555,500đ 530,500đ Đăng ký
.express 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.win 720,500đ 720,500đ 695,500đ Đăng ký
.racing 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.download 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.faith 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.review 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.date 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.accountant 770,000đ 770,000đ 745,000đ Đăng ký
.loan 770,000đ 770,000đ 745,000đ Đăng ký
.lol 838,200đ 838,200đ 813,200đ Đăng ký
.site 891,000đ 891,000đ 866,000đ Đăng ký
.online 875,600đ 875,600đ 850,600đ Đăng ký
.tech 1,485,000đ 1,485,000đ 1,460,000đ Đăng ký
.int.vn 177,000đ 177,000đ 152,000đ Đăng ký
.porn 2,819,300đ 2,819,300đ 2,794,300đ Đăng ký
.adult 2,819,300đ 2,819,300đ 2,794,300đ Đăng ký
.reise 2,403,500đ 2,403,500đ 2,378,500đ Đăng ký
.best 2,403,500đ 2,403,500đ 2,378,500đ Đăng ký
.pub 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.consulting 1,210,000đ 1,210,000đ 1,185,000đ Đăng ký
.market 1,232,000đ 1,232,000đ 1,207,000đ Đăng ký
.engineer 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.auction 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.software 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.rehab 935,000đ 935,000đ 910,000đ Đăng ký
.forsale 841,500đ 841,500đ 816,500đ Đăng ký
.army 935,000đ 935,000đ 910,000đ Đăng ký
.airforce 935,000đ 935,000đ 910,000đ Đăng ký
.sg 1,771,000đ 1,771,000đ 1,746,000đ Đăng ký
.com.sg 1,771,000đ 1,771,000đ 1,746,000đ Đăng ký
.tennis 1,815,000đ 1,815,000đ 1,790,000đ Đăng ký
.band 921,800đ 921,800đ 896,800đ Đăng ký
.video 935,000đ 935,000đ 910,000đ Đăng ký
.futbol 478,500đ 478,500đ 453,500đ Đăng ký
.rocks 478,500đ 478,500đ 453,500đ Đăng ký
.shop 887,700đ 887,700đ 862,700đ Đăng ký
.co.jp 1,903,000đ 1,903,000đ 1,878,000đ Đăng ký
.cloud 568,700đ 568,700đ 543,700đ Đăng ký
.pro 616,000đ 616,000đ 591,000đ Đăng ký
.fun 897,600đ 897,600đ 872,600đ Đăng ký
.vip 451,000đ 451,000đ 426,000đ Đăng ký
.ski 1,683,000đ 1,683,000đ 1,658,000đ Đăng ký
.poker 1,512,500đ 1,512,500đ 1,487,500đ Đăng ký
.id 803,000đ 803,000đ 778,000đ Đăng ký
.store 1,419,000đ 1,419,000đ 1,394,000đ Đăng ký
.ai 3,212,000đ 3,212,000đ 3,187,000đ Đăng ký
.io 1,705,000đ 1,705,000đ 1,680,000đ Đăng ký
.id.vn 65,400đ 65,400đ 40,400đ Đăng ký
.io.vn 35,400đ 35,400đ 10,400đ Đăng ký
.ai.vn 327,000đ 327,000đ 302,000đ Đăng ký