1. Chọn các tên miền mong muốn ( Có thể lựa chọn nhiều tên miền 1 lúc)

Tên miền ..vn.com.vn.com.net.io.online.site.space.pw.xyz
0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K
Fast Việt