Hướng dẫn sửa lỗi ImunifyAV Imunify360 trang trắng trên Directadmin

Giao diện người dùng miễn dịch trống trên giao diện người dùng cũ của DirectAdmin sau khi cập nhật lên v7.4.1

Môi trường:

  • ImunifyAV/AV+
  • Imunify360
  • DirectAdmin
  • Imunify v7.4.1

Giải pháp:

# cd /usr/local/directadmin/data/skins/enhanced
# cp -p lang/en/lf_standard.html lang/en/my_lf_standard.html
# perl -pi -e 's/iso-8859-1/UTF-8/' lang/en/my_lf_standard.html
# echo "LF_STANDARD=my_lf_standard.html" >> files_custom.conf

Nguyên nhân là do vấn đề liên quan đến skin DirectAdmin cũ. Bạn nên chuyển sang giao diện Evolution của giao diện người dùng DirectAdmin.

Sau khi chạy các lệnh bên trên, hãy làm mới f5 rồi kiểm tra lại.

Chat