Place Service API

API địa điểm fast việt map #

  • Trả về kết quả dự đoán theo từ khóa
  • trả về thông tin chi tiết một đia điểm

API “Địa điểm” cho phép bạn tìm kiếm các địa điểm dựa trên các thông tin như tên địa điểm, địa chỉ, hoặc các thuộc tính khác liên quan đến vị trí địa lý. Đây là một trong những API cơ bản và phổ biến nhất để truy vấn và lấy thông tin chi tiết về các địa điểm trên bản đồ Việt Nam.

Tìm kiếm địa điểm theo từ khóa với tính năng tự động hoàn thành

URL: /map/v1/place
Method: GET

Thông số #

Thông sốMô tảVí dụ
qTừ khóa tìm kiếm của bạn (Bắt buộc)gia lai
limitGiới hạn số lượng hiển thị kết quả1
viewbox<x1>,<y1>,<x2>,<y2>
exclude_place_idsLoại trừ địa điểm842593,810838
formatĐịnh dạng dữ liệu xmljsonjsonv2geojsongeocodejsonjsonv2

Yêu cầu mẫu #

$ curl "https://api.fastviet.vn/map/v1/place?q=gia%20lai&apikey={YOUR_API_KEY}